Novinky spoločnosti

Sme odhodlaní poskytovať produktové a technické riešenia našim zákazníkom a uspokojovať ich vysokokvalitné a osobné potreby zákazníkov a ochotní spolupracovať na celom svete s úprimným prístupom.

 • Spoločenská zodpovednosť—— Charitatívne podujatie v januári 2022
  20. decembra 2021 o 9:30 Zhai Lijie, zástupca tajomníka generálnej pobočky strany Shanghai Dongda, Xu Feng Yiru, tajomník pobočky Ligy mládeže, a Wang Lili, predseda odborového zväzu skupiny Yinuowei, prišli do školy Longquan v r. Mesto Shanyang na vykonanie ak...

 • Bezpečnosť je záchranným lanom podniku
  V rámci osláv 100. výročia založenia strany implementovať bezpečnostný manažment všetkých zamestnancov a popularizovať bezpečnostné znalosti a praktické zručnosti všetkých zamestnancov v závode.Áno, pokračovať v kultúre bezpečnosti.Bran Liga mládeže...

 • Čistenie zariadení v Shanghai Dongda
  Dňa 7. septembra 2021 o 11:00 sa v konferenčnej miestnosti na 3. poschodí chemickej budovy Dongda (video prepojenie konferenčnej miestnosti na ul. prvé poschodie Dongda po...

  Snažíme sa poskytovať zákazníkom kvalifikované produkty.
  Požadované informácie, vzorka, cenová ponuka, kontaktujte nás!

  vyšetrovanie