Polykarboxylátový superplastifikátor Makromonomér HPEG, TPEG, GPEG

  • Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    Polykarboxylátový superplastifikátor Makromonomér HPEG, TPEG, GPEG

    Produkt je dôležitou surovinou pre polykarboxylátový superplastifikátor (PCE, ktorý vzniká kopolymerizáciou makromonoméru s kyselinou akrylovou).Hydrofilná skupina v syntetizovanom kopolyméri (PCE) môže zlepšiť hydrofilnosť a dispergovateľnosť kopolyméru vo vode.Syntetizovaný kopolymér (PCE) má dobrú dispergovateľnosť, vysokú rýchlosť redukcie vody, dobrú retenciu zosuvu, dobrý zlepšujúci účinok a trvanlivosť, je tiež šetrný k životnému prostrediu a široko používaný v predzmesi a liatom betóne.