Polyéter Polyol pre puzdro

  • Polyether polyol for case

    Polyéterpolyol na puzdro

    Polyéterpolyol na báze propylénglykolu, bez BHT.Široko používaný pri príprave polyuretánových elastomérov, lepidiel, vodotesných náterov, športových dlažieb atď. Polyéter má dobrú miešateľnosť s vodou a izokyanátom, vhodnú reaktivitu, nízky zápach a výrazne zlepšenú stabilitu procesu peny.

    CASE polyéterpolyol (označovaný ako CASE polyéter) je všeobecný názov polyéteru pre rôzne použitia, vrátane náterov, lepidiel, tmelov, elastomérov a iných oblastí, CASE polyol na báze propylénglykolu, bez BHT.Polyéter má dobrú miešateľnosť s vodou a izokyanátom, vhodnú reaktivitu, nízky zápach a výrazne zlepšenú stabilitu procesu peny.pri výrobe jednej alebo viacerých značiek polyéterov používaných spoločne.