Polyéter Polyol pre pružnú penu

  • Polyether Polyol For Flexiable Foam

    Polyéter Polyol pre pružnú penu

    Polyéterpolyol na báze propyléntriolu, bez BHT, široko používaný v matracoch, nábytku a inej hrudkovitej pene, vankúšoch, obalových materiáloch, vhodný pre penu strednej a vysokej hustoty.

    Polyéterpolyol pre pružnú penu je založený na propyléntriole, bez BHT, široko používaný v matracoch, nábytku a inej hrudkovanej pene, vankúšoch, obalových materiáloch, vhodný pre penu strednej a vysokej hustoty.