Polyetylénglykolová séria (PEG)

  • Polyethylene Glycol series

    Séria polyetylénglykol

    Vzhľad PEG sa mení z priehľadnej kvapaliny na vločky spolu s ich molekulovou hmotnosťou.A to je rozpustnosť vo vode a hypotoxicita.Hydroxylová skupina na oboch koncoch molekulárnej štruktúry radu PEG má vlastnosti s nízkym obsahom alkoholu, ktoré môžu byť esterifikované a éterifikované.