Polyéter modifikovaný silánom (MS živica)

  • MS sealant resin Donseal 920R

    MS tesniaca živica Donseal 920R

    Donseal 920R je silánom modifikovaná polyuretánová živica na báze polyéteru s vysokou molekulovou hmotnosťou, zakončená siloxánom a obsahujúca karbamátové skupiny, má vlastnosti vysokej aktivity, žiadny disociačný izokyanát, žiadne rozpúšťadlo, vynikajúcu priľnavosť atď.