Etoxyláty stearového alkoholu (Peregal O)

  • Stearic Alcohol Ethoxylates (Peregal O)

    Etoxyláty stearového alkoholu (Peregal O)

    Tento produkt je kondenzovaný vyšším alifatickým alkoholom a etylénoxidom, ktorý tvorí mliečne biely krém.Je ľahko rozpustný vo vode, s vynikajúcimi vlastnosťami úrovňového farbenia, difúzie, penetrácie, emulgácie, zmáčavosti.