Amínetoxyláty loja

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Amínetoxyláty loja

    Táto séria produktov je riediteľná vodou.Tieto série sú neiónové, keď sú rozpustené v alkalickom a neutrálnom prostredí, zatiaľ čo v kyslom prostredí vykazujú katiónové.Sú celkom stabilné v kyslom aj zásaditom prostredí a tiež v tvrdej vode.V alkalickom a neutrálnom médiu sa séria môže miešať s inými iónovými látkami.